Számviteli és adózási szolgáltatások


Cégünk vállalkozik Ügyfelei teljes számviteli-adózási funkciójának önálló üzemeltetésére a hatályos szlovák számviteli- és adótörvények, valamint Ügyfeleink belső szabályzatai szerint, naprakész könyvelést és folyamatos tájékoztatást biztosítva.

Saját rendszerünkben, vagy Ügyfeleink által alkalmazott ERP rendszerekben végezzük el a szükséges adminisztratív teendőket. A szolgáltatáscsoport keretén belül az alábbi feladatok ellátását vállaljuk:
- teljes körű főkönyvi és analitikus könyvelés - a könyvek, illetve az előírt számviteli nyilvántartások vezetése a hatályos szlovák jogszabályok szerint, az ehhez kapcsolódó folyamatos általános adminisztráció elvégzése, vevők, szállítók, tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása,
- a szlovák jogszabályok által meghatározott különféle rendszeres adóbevallások, adatszolgáltatások és jelentések elkészítése,
- eljárás az Ügyfeleink nevében a különféle (adó) hatóságok előtt, kapcsolattartás a hatóságokkal és szükség szerint Ügyfeleink képviselete a hatóságok előtt,
- statisztikák készítése, adófolyószámlák kezelése,
- éves zárlati munkák elvégzése, éves beszámoló készítése (a szlovák számviteli előírások szerint),
- kapcsolattartás a könyvvizsgálókkal, az éves könyvvizsgálat előkészítése és a könyvvizsgálat támogatása,
- Ügyfeleink vezetőségének folyamatos tájékoztatása az őket érintő jogszabályi változtatásokról, tanácsadás az esetleges jogszabályi változások hatásait illetően.

Bérügyvitel


Vállalatunk teljes körű bérügyviteli szolgáltatást nyújt. Az adminisztratív feladatok mellett megbízható, naprakész információkat nyújtunk az Ügyfeleinket érintő, bérügyvitelhez
kapcsolódó jogi és gazdasági változásokról, képviseljük Ügyfeleinket a hatóságok előtt.

- a bérszámfejtési és a hozzá kapcsolódó munkafolyamatok felmérése, elemzése és szükség esetén javaslatok kidolgozása az esetleges kockázatok csökkentése érdekében,
- be- és kilépők adminisztrálására,
- teljes körű havi bérelszámolás és TB ügyintézés a hatályos szlovák jogszabályok, illetve Ügyfeleink belső előírásai és elszámolási rendje, illetve rendszere alapján (egyéni számfejtési
lapok készítése, a nettó fizetésekről, illetve az utalandó járulékokról, stb.),
- banki utalási listák készítése a nettó jövedelmekről, adókról és bérjárulékokról,
- nyugdíjpénztárakkal, nyugdíjbiztosítási igazgatóságokkal és egészségbiztosítóval kapcsolatos teendők ellátása,
- elektronikus és/vagy papír alapú adó- és járulékbevallások, adatszolgáltatások készítése,
- főkönyvi feladás készítése előre megadott, meghatározott formában, Ügyfelünk belső rendszere által elvárt struktúra szerint,
- beszámolók, jelentések készítése hatóságok részére.

Pénzügyi adminisztráció és ügyviteli szolgáltatások


A Finacont Slovakia s.r.o. szakképzett munkatársai segítségével ezen szolgáltatások keretében teljes körűen és hatékonyan képes kezelni Ügyfelei pénzügyi adminisztrációját.
Minden esetben Ügyfeleink egyedi igényei alapján alakítjuk ki az alkalmazott eljárásokat és módszereket.

Pénzügyi adminisztrációs és ügyviteli szolgáltatásaink keretében vállaljuk:

- kimenő számlák kiállítását az Ügyfeleink által megadott adatok alapján,
- számlaérkeztetési, jóváhagyási rend működtetését,
- utalási listák összeállítását és engedélyeztetését,
- banki átutalások kezelését banki terminálok és Internetes banki rendszerek használatával,
- követelés nyilvántartások vezetését, kintlévőségek aktív kezelését, szükség esetén jogi lépések kezdeményezését,
- vevői, szállítói folyószámla-egyeztetések elvégzését,
- napi pénzügyi jelentések elkészítését,
- banki igazolásokkal kapcsolatos ügyintézést,
- bankhitelkérelmekhez szükséges dokumentációk összeállításában történő közreműködést,
- házi forint- és valutapénztár kezelését,
- egyéb pénzügyi adminisztrációs teendők ellátását.

Reporting és kontrolling


A pénzügyi eredmények értékelése, üzleti tervekkel történő időről-időre történő összevetése elengedhetetlen a vállalkozások hatékony és eredményes működtetéséhez,
a döntéshozatalhoz és ellenőrzéshez. A reporting és kontrolling szolgáltatások támogatják a stratégiai, üzleti tervezést is. A pénzügyi-számviteli adatokat az Ügyfeleink elvárásainak megfelelő formátumban és részletezettséggel, igény szerinti időközönként, illetve meghatározott időintervallumra készítjük el a társaság működésére jellemző specialitások figyelembevételével. Üzemgazdasági szakismereteink révén termelő vállalatok teljes körű, üzemi szintű kontrolling funkciójának ellátására is vállalkozunk.

Ezen szolgáltatásaink keretében vállaljuk:
- havi, negyedéves és éves jelentések elkészítését,
- éves költségvetés és előrejelzések összeállítását,
- cash-flow és likviditási tervek készítését,
- költség-kontrolling kimutatások, költségelemzések, összehasonlító kimutatások készítését.

Adótanácsadás


Munkatársaink mind napi szintű, általános, mind speciális adózási kérdésekben Ügyfeleink rendelkezésére állnak. Szolgáltatási portfoliónk teljes körű adótanácsadást tartalmaz,
a szlovák adórendszer bemutatásától az adóhatékony megoldások kialakításáig.

Az alábbi területeken nyújtunk adószakértői szolgáltatásokat:

- adótanácsadás egyedi, illetve az anyavállalattal összefüggő esetekben,
- adóoptimalizálás mind vállalati, mind bérügyviteli adótípusok tekintetében,
- pénzügyi és üzleti tanácsadás,
- adókockázatok feltérképezése és teljes körű adóátvilágítás,
- adótervezés, nemzetközi adótervezés,
- adókonzultáció egyes konkrét tranzakciók adókihatásainak értelmezésével kapcsolatban,
- konzultáció a törvényváltozások adaptálása kapcsán adózási és számviteli területen.

Cégalapítás


Ügyfeleink rendelkezésére állunk teljes körű cégalapításai szolgáltatásainkkal, melynek keretében már az igények feltérképezésénél jogi és adózási tanácsokkal segítjük Ügyfeleink döntését. Vállaljuk a cégalapítási folyamat, a szerződések és egyéb dokumentumok komplett elkészítését, a cégbírósági és egyéb hatósági ügyintézés lebonyolítását, adószám igénylését.

Székhelyszolgáltatások


Igény esetén Ügyfeleink számára székhelyet és levelezési címet tudunk biztosítani. Ehhez kapcsolódóan kézbesítési meghatalmazottként vállaljuk bejövő (postai vagy elektronikus) küldemények fogadását és továbbítását, kimenő küldemények feladását, elektronikus dokumentumok továbbítását, ezzel is támogatva Ügyfeleink tevékenységét
és munkafolyamatait.