O násFinacont Slovakia s.r.o. ako jedna spoločnosť zo skupiny podnikov Finacont bola založená v roku 2005 s cieľom, aby poskytovala celoplošné a kvalitné služby podnikateľským subjektom so slovenskou alebo zahraničnou účasťou. Jej zakladatelia a zamestnanci vo vedúcich funkciách sú fyzické osoby, ktorí predtým dlhodobejšie pôsobili v zahraničných audítorských a poradenských spoločnostiach respektíve vo vedúcich finančných pozíciách vo významných výrobných či obchodných nadnárodných spoločnostiach.

Firemná skupina zamestnáva v troch kanceláriách 120 odborne vzdelaných pracovníkov. Naša slovenská pobočka sídli v Komárne, hlavná pobočka sa nachádza v Maďarsku, v Budapešti. Súbežne sme v zmluvnom vzťahu s vysoko špecializovanými odborníkmi. Za týchto okolností dokážeme vytvoriť podmienky na efektívne riešenie komplexných a zložitých požiadaviek dotýkajúcich sa naraz niekoľkých oblastí naraz.

Našim cieľom je úzka spolupráca s Klientmi, priebežné a plynulé poskytovanie služieb. V záujme naplnenia tohto cieľa v mnohých prípadoch poskytujeme služby v sídle Klienta resp. v ich integrovanom prostredí. Medzi prvými sme prešli na "cloud" IT riešenie, ktoré popri spoľahlivej úschove údajov poskytuje aj pružnú a efektívnu prácu pri každodennom využívaní účtovných systémov a procesov.

PINTÉR György - konateľ


Diplom z odboru ekonómie získal na Vysokej škole ekonomickej – odbor finančníctvo a účtovníctvo. Má 26 ročné odborné skúsenosti, z toho 23 rokov v riadiacej pozícii, ktoré získal u Hasbro, v akciovej spoločnosti Chemol Rt. (skupina Great Lakes Chemical) a akciovej spoločnosti TRI-Chemical Rt. (Trans-Resources Inc. /skupina Haifa Chemical), neskôr u jej maďarskej dcérskej spoločnosti. U TRI-Chemical pôsobil počas  4 rokov ako zástupca výkonného riaditeľa. Plynule komunikuje anglicky. Ako konateľ spoločnosti Finacont sa stará o plynulý, vyrovnaný a kvalitný chod spoločnosti. Je zárukou vysokej odbornej pomoci a podpory, tak pre zamestnancov, ako aj pre klientov Finacontu.

Hajnalka DOBAI - konateľ

V roku 2005 začala svoju kariéru ako účtovníčka.Od roku 2009 je členkou skupiny Finacont. Diplom z ekonómie získala v roku 2010, v roku 2011 vzdelanie daňového poradcu u Maďarskej komory audítorov, v roku 2016 IFRS-medzinárodné štandardy finančného výkazníctva. Disponuje približne 15 ročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva a daňovníctva, ako senior manažér spoločnosti Finacont sa podieľa na profesionálnom rozvoji a každodennej práci tímu desiatich ľudí. Zodpovedá za účtovné a ohlasovacie povinnosti nespočetného množstva medzinárodných a maďarských firiem, resp. zohráva dôležitú úlohu pri zavádzaní programu ERP. Od decembra roku 2018 je jedným z konateľov spoločnosti Finacont Slovakia s.r.o.