O násFinacont Slovakia s.r.o. ako jedna spoločnosť zo skupiny podnikov Finacont bola založená v roku 2005 s cieľom, aby poskytovala celoplošné a kvalitné služby podnikateľským subjektom so slovenskou alebo zahraničnou účasťou. Jej zakladatelia a zamestnanci vo vedúcich funkciách sú fyzické osoby, ktorí predtým dlhodobejšie pôsobili v zahraničných audítorských a poradenských spoločnostiach respektíve vo vedúcich finančných pozíciách vo významných výrobných či obchodných nadnárodných spoločnostiach.

Skupina podnikov vo dvoch kanceláriách zamestnáva spolu 70 odborne zdatných pracovníkov. Na Slovensku má zriadenú kanceláriu v Komárne a maďarská kancelária sa nachádza v Budapesti. Mimo toho spolupracujeme externými vysoko špecializovanými odborníkmi v záujme vyriešenia zložitých procesov a operácií, zasahujúcich do rôznych oblastí podnikateľskej sféry.

Našim cieľom je úzka spolupráca s Klientmi, priebežné a plynulé poskytovanie služieb. V záujme naplnenia tohto cieľa v mnohých prípadoch poskytujeme služby v sídle Klienta resp. v ich integrovanom prostredí. Medzi prvými sme prešli na "cloud" IT riešenie, ktoré popri spoľahlivej úschove údajov poskytuje aj pružnú a efektívnu prácu pri každodennom využívaní účtovných systémov a procesov.

ANCSINOVÁ Anna - konateľ


Ukončila právnickú fakultu na Karlovej univerzite v Prahe, neskôr doplnila vzdelanie aj o ekonomické vedy. Je registrovaná daňová poradkyňa. Je členkou SKDP a SAK. Má 21 r. pracovné skúsenosti, ktoré získala v odborných pracovných pozíciách v poradenských firmách Deloitte a Artur Andersen, respektíve ako nezávislá právnička (advokátka). Špecializovala sa na oblasti: komerčné právo, finančné a daňové právo. Plynule ovláda slovenský a maďarský jazyk, dohovorí sa aj anglicky. Popri neustálom hľadaní nových podnikateľských príležitostí udržuje a stará sa o plynulé a kvalitné poskytovanie služieb. Z hľadiska odbornosti je zárukou tak pre zamestnancov spoločnosti, ako aj pre našich Klientov.

PINTÉR György - konateľ


Diplom z odboru ekonómie získal na Vysokej škole ekonomickej – odbor finančníctvo a účtovníctvo. Má 26 ročné odborné skúsenosti, z toho 23 rokov v riadiacej pozícii, ktoré získal u Hasbro, v akciovej spoločnosti Chemol Rt. (skupina Great Lakes Chemical) a akciovej spoločnosti TRI-Chemical Rt. (Trans-Resources Inc. /skupina Haifa Chemical), neskôr u jej maďarskej dcérskej spoločnosti. U TRI-Chemical pôsobil počas  4 rokov ako zástupca výkonného riaditeµa. Plynule komunikuje anglicky. Ako konateµ spoločnosti Finacont sa stará o plynulý, vyrovnaný a kvalitný chod spoločnosti. Je zárukou vysokej odbornej pomoci a podpory, tak pre zamestnancov, ako aj pre klientov Finacontu.