F

inacont Slovakia s.r.o. poskytuje širokú škálu administratívnych služieb s vysokou pridanou hodnotou pre podniky a organizácie so slovenskou a zahraničnou účasťou.

Úzko spolupracujeme s našimi Klientmi a našim cieľom je plynulé poskytovanie komplexných služieb napomáhajúcich podnikaniu, preto služby poskytujeme aj v sídle Klienta alebo aj v integrovanom prostredí našich Klientov.

Oboznámte sa s našou spoločnosťou

Relevantná odbornosť


Naša firemná skupina zamestnáva v troch kanceláriách 120 odborne vzdelaných pracovníkov a súbežne spolupracujeme s vysoko špecializovanými odborníkmi. Za týchto okolností máme vytvorené podmienky účinne vyhovieť aj náročnýma zložitým požiadavkám našich Klientov.

Služby


Vedenie účtovníctva
Spracovanie miezd a personalistika
Administratívne služby a správa finančných účtov
Podnikateľské poradenstvo
Reporting a kontroling
Daňové poradenstvo
Zakladanie a zmeny v spoločnostiach
Poskytovanie sídla

Kontakt


Finacont Slovakia s.r.o.


Telefonické spojenie:
+421 35 774 25 67


Adresa: SK - 945 01 Komárno, Hadovská cesta 870.

E-mail